“Sekretem zmian jest skupienie całej swojej energii, a nie walka ze starym, ale budowa nowego.” –Socrates